Polityka surowcowa państwa – powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej i zmiany organizacyjne w Ministerstwie Środowiska

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Główny Geolog stanie na czele i będzie kierował pracami Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa będącego organem pomocniczym Rady Ministrów, który ma opracować projekt polityki surowcowej kraju oraz zapewnić instrumenty służące do jego realizacji.

Więcej

Coraz bliżej do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym

Niedawno pisaliśmy o opóźnieniach związanych z uchwalaniem aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności o braku jednego z najistotniejszych rozporządzeń w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej

Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. pociągają za sobą konieczność zmiany istniejących lub wydania nowych aktów wykonawczych

Więcej

Co powinien wiedzieć inwestor na temat EQUATOR PRINCIPLES

Przedsiębiorco, czy mówi Ci coś hasło „The Equator Principles”? Planując dużą inwestycję w sektorze wydobywczym warto już teraz zapoznać się tym pojęciem.

Więcej
Zmiany w funkcjonowaniu GDOŚ i RDOŚ

Zmiany w funkcjonowaniu GDOŚ i RDOŚ

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, GDOŚ, RDOŚ, ustawa,

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody. Projekt zakłada utworzenie nowej państwowej jednostki organizacyjnej – Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ).

Więcej
Efektywność energetyczna – nowe obowiązki dla przedsiębiorców (nie tylko energetycznych) oraz niecałe trzy miesiące na przeprowadzenie obligatoryjnego audytu energetycznego

Efektywność energetyczna – nowe obowiązki dla przedsiębiorców (nie tylko energetycznych) oraz niecałe trzy miesiące na przeprowadzenie obligatoryjnego audytu energetycznego

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, ustawa o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa,

Więcej
Nowe rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego

Nowe rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, rozporządzenie, ratownictwo górnicze, Minister Energii,

Dnia 31 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052) [zwane dalej: Rozporządzeniem].

Więcej
Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo geologiczne, Prawo górnicze, PGiG, SSW, nowelizacja,

Dnia 1 czerwca 2017 r. Senat przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (dalej: Nowelizacja). Zmiana ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66) [dalej: Dyrektywa].

Więcej
Nowelizacja przepisów KPA

Nowelizacja przepisów KPA

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: KPA, koncesja, SSW,

Rozpoznawanie spraw administracyjnych w wielu przypadkach cechuje przewlekłość. Problem ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do licznych postępowań związanych z działalnością gospodarczą, takich jak np. uzyskanie koncesji.

Więcej
Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przekształcenie koncesji

Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przekształcenie koncesji

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, koncesja, środowisko,

Właściwie nie ma zdefiniowanego pojęcia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odniesieniu do tego rodzaju decyzji możemy mówić o możliwości jej wykorzystania przez inwestora w określonym czasie. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UDIŚ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji m. in. o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Złożenie stosownego wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Natomiast w sytuacji przedsięwzięcia, które przebiega etapowo a nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwe jest złożenie stosownego wniosku w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Więcej
Czyste Technologie Węglowe – Zgazowanie Węgla – szanse, wyzwania, ograniczenia

Czyste Technologie Węglowe – Zgazowanie Węgla – szanse, wyzwania, ograniczenia

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, Zgazowanie Węgla, Technologie Węglowe,

Nie ulega wątpliwości, że węgiel wciąż będzie jednym z najważniejszych nośników energii, umożliwiającymi rozwój zarówno w Polsce, w Europie jak i na całym świecie. Utrzymanie wiodącej roli węgla przy kreowanej obecnie polityce klimatycznej UE jest zadaniem trudnym, i wymaga wdrożenia niskoemisyjnych technologii związanych z nowoczesnymi, efektywnymi i czystymi procesami wytwarzania energii elektrycznej na jego bazie, określanych mianem Czystych Technologii Węglowych („CTW”).

Więcej
Projekt Ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Projekt Ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, Polska Służba Geologiczna, PSG, SSW,

Dnia 13 września 2016 r. został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej („Projekt Ustawy”). Głównym celem projektowanych przepisów jest utworzenie Polskiej Służby Geologicznej („PSG”) – nowej agencji wykonawczej, która ma zapewnić efektywną realizację polityki geologicznej Państwa. Poniżej zostało zamieszczone podsumowanie najważniejszych przepisów Projektu Ustawy.

Więcej
Nowy projekt rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo geologiczne i górnicze, PGiG, informacja geologiczna,

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (projekt z dnia 7 czerwca 2016 r.).

Więcej
Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym – nowe zadania dla Ministra Energii

Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym – nowe zadania dla Ministra Energii

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, energetyka, kopaliny, eksploatacja,

Sejm uchwalił dnia 11 lutego 2016 r. ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Poprzednia nowelizacja ustawy o działach z dnia 19 listopada 2015 r. powołała dwa nowe działy administracji tj. dział energii oraz dział gospodarki złożami kopalin. Jednak zagłębiając się w szczegóły poprzedniej regulacji można było nabrać wątpliwości czy zakres działu gospodarka złożami kopalin oraz istniejący dział środowisko nie pokrywają się w pewnym zakresie.

Więcej

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij