O nas

Prawnicy Kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzają Klientom w szerokiej gamie spraw dotyczących kwestii geologicznych i górniczych.

Świadczymy doradztwo prawne zarówno w odniesieniu do działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem surowców naturalnych, jak i towarzyszącym im zagadnień procesu inwestycyjnego, joint-ventures – porozumień przedsiębiorców, przetargów i zamówień publicznych, postępowań planistycznych, czy szeroko pojętego prawa administracyjnego. Doradzamy także w zakresie prawa związanego z ochroną środowiska, którego znaczenia w ostatnich latach w związku z rozwojem, w szczególności obszarów Natura 2000, nie sposób przecenić. W tym też zakresie prawnicy praktyki reprezentują Klientów m.in. w postępowaniach przed Ministrem Środowiska, organami nadzoru górniczego, organami ochrony środowiska, w tym Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska.

Specjaliści praktyki ESN są autorami artykułów w wiodących wydawnictwach dotyczących branży surowców naturalnych. Praktyka ESN Kancelarii SSW szczyci się tym, że doradza największym firmom sektora poszukiwawczo-wydobywczego na świecie.

Kancelaria stowarzyszona jest z następującymi organizacjami:

 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (powstały przy Konfederacji Lewiatan)

 • Institute for Energy Law, część The Center for American and International Law

Nasze doradztwo w zakresie surowców naturalnych obejmuje:

 • Kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz wydobycie surowców naturalnych, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej, metanu z pokładów węgla kamiennego, węgla brunatnego, miedzi, dolomitu, kruszyw i innych surowców naturalnych

 • Przeprowadzanie postępowań związanych ze zmianą i przeniesieniem koncesji oraz przeniesieniem udziałów w użytkowaniu górniczym

 • Bieżący nadzór nad postępowaniem koncesyjnym w odniesieniu do uzgodnień oraz opinii wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej i samorządowej, w tym monitoring postępowań koncesyjnych

 • Doradztwo w postępowaniu o ustanowienie użytkowania górniczego

 • Doradztwo w zakresie dostępu do informacji geologicznej, statusu pozyskanej własnej informacji geologicznej i jej ochrony

 • Doradztwo przy zatwierdzaniu planów ruchu, przygotowywanie projektów planów zagospodarowania złoża, dokumentacji geologicznej

 • Doradztwo w zakresie pozwoleń wymaganych w celu realizacji inwestycji górniczych (transport materiałów wybuchowych, przejazd pojazdów nienormatywnych)

 • Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodno-prawnych, decyzji i pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi i wydobywczymi

 • Wsparcie prawne przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami na podstawie umów o współpracy

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie sektorowych zamówień publicznych

 • Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, zagadnienia lokalizacyjne, w tym zagospodarowanie przestrzenne

Departament ESN rekomendowany przez Legal 500 2017

W rankingu Legal 500 EMEA 2017 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Energy and natural resources. W rankingu wyróżnieni zostali Piotr Spaczyński, Dominik Strzałkowski i Anna Piotrowska, którzy z powodzeniem reprezentowali wiodącą międzynarodową spółkę wydobywczą w postępowaniu koncesyjnym w następstwie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Wśród innych sztandarowych projektów znalazło się doradztwo na rzecz innej wiodącej polskiej spółki wydobywczewj przy projekcie poszukiwawczym o dużej wartości.

Departament ESN rekomendowany przez Chambers Europe 2017

W rankingu Chambers Europe 2017 wyróżniona została praktyka SSW w zakresie Energy and natural resources. Według Chambers zespół najbardziej znany jest z dogłębnej fachowej wiedzy w zakresie projektów dotyczących prawa geologicznego i górniczego, zwłaszcza na etapie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w ramach procesu wydobycia zasobów naturalnych. SSW aktywnie działa również w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi i sprawami spornymi. Renomę kancelarii jako specjalizującej się w tej branży potwierdzają klienci, którzy mówią „Koncentrują się na przepisach z zakresu górnictwa”. Inny rozmówca dodaje, że „Zespół SSW dysponuje fachową wiedzą dotyczącą poszukiwania i wydobywania ropy i gazu oraz górnictwa węgla.”

Departanemt ESN SSW w rankingu IFLR 1000 2017

W 2017 roku ranking IFLR1000 wyróżnił Kancelarię SSW w trzech kategoriach związanych z energetyką:

 • Energy & Infrastructure: Energy

 • Energy & Infrastructure: Infrastructure

 • Energy & Infrastructure: Mining

W sektorze Energy & Infrastructure jako „leading lawyer” wskazany został Piotr Spaczyński. Według autorów rankingu Kancelaria SSW jest najbardziej znana z pracy w sektorach górnictwa i zasobów naturalnych. Do kluczowych projektów na etapie prac badawczych zaliczają się usługi na rzecz kanadyjskiej spółki z sektora wydobycia surowców naturalnych w związku z wnioskami koncesyjnymi; prace zrealizowane dla amerykańskiego podmiotu z branży wydobywczej dotyczące przetargu na prowadzenie prac górniczych; doradztwo na rzecz australijskiej spókli węglowej w zakresie przejścia przedsięwzięcia z etapu poszukiwań do etapu wydobycia węgla; oraz reprezentowanie wiodącej polskiej spółki energetycznej należącej do Skarbu Państwa w ramach umowy generalnej obsługi prawnej w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego.Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij