Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wpływ na działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym

Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wpływ na działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, inwestycja, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

W toku prac legislacyjnych znajduje się obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (nr UD 205). Głównym celem nowej ustawy jest wprowadzenie zasad racjonalnego gospodarowania przestrzenią, w tym ograniczenie przeznaczania nowych trenów pod zabudowę mieszkaniową. Pośrednio przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa planowanych inwestycji. Niektóre z zaproponowanych zmian będą miały także wpływ na prowadzenie działalności koncesjonowanej zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym („PGiG”).

Więcej
Zasady przekazywania próbek i danych geologicznych – ustawa a koncesja

Zasady przekazywania próbek i danych geologicznych – ustawa a koncesja

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: koncesja, próbki, projekt robót geologicznych,

Ciekawym zagadnieniem jest wpływ nowelizacji przepisów dotyczących zasad i terminów przekazywania informacji geologicznej na podstawie art. 82 Prawa geologicznego i górniczego, wobec przedsiębiorców posiadających koncesje udzielone do dnia 31 grudnia 2014 r.

Więcej
Plan ruchu zakładu górniczego – opiniowanie

Plan ruchu zakładu górniczego – opiniowanie

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: nadzór górniczy, ruch zakładu górniczego, górnictwo,

Plan ruchu zakładu górniczego jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który prowadzony jest ruch zakładu górniczego. Nowela Prawa geologicznego i górniczego (dalej PGG) z lipca 2014 r. zniosła obowiązek opiniowania planu ruchu przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w toku procedury jego zatwierdzania przez organ nadzoru górniczego. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z sięgania po opinie organów samorządu terytorialnego. Opinia ta jest nadal wymagana lecz obecnie na etapie przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie planu ruchu i powinna zostać dołączona przez przedsiębiorcę jako załącznik do przedmiotowego wniosku.

Więcej
Coraz bliżej do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym

Coraz bliżej do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo geologiczne i górnicze, postępowanie kwalifikacyjne, kopalnia,

Niedawno pisaliśmy o opóźnieniach związanych z uchwalaniem aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności o braku jednego z najistotniejszych rozporządzeń w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej

"Ustawa węglowodorowa", czy tylko dla węglowodorów? cz. 2 - Umowa użytkowania górniczego

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: koncesja, górotwór, użytkowanie górnicze,

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 11 lipca 2014 r. wprowadziła również zmiany w regulacjach dotyczących użytkowania górniczego. Warto przypomnieć, że w polskim systemie prawnym regulującym działalność poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą posiadanie przez przedsiębiorcę koncesji nie jest jednoznaczne z możliwością prowadzenia prac w górotworze. Do rozpoczęcia prac konieczne jest jeszcze uzyskanie w drodze umowy cywilnoprawnej ze Skarbem Państwa umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze.

Więcej
Inwestycje górnicze w świetle europejskich i polskich przepisów dotyczących gospodarowania wodami

Inwestycje górnicze w świetle europejskich i polskich przepisów dotyczących gospodarowania wodami

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: inwestycje górnicze, Ramowa Dyrektywa Wodna, Prawo Wodne,

Dyrektywa nr 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) jest aktem prawnym wyznaczającym ramy polityki wodnej Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapobiegania pogarszania się stanu wód i zapewnienia ich dobrego stanu. Do polskiego systemu prawnego RDW została implementowana poprzez zapisy Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.). Zgodnie z Prawem Wodnym, zarządzanie zasobami wodnymi odbywa się na podstawie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (PGW), które zawierają informacje o celach środowiskowych ustanowionych dla poszczególnych wód.

Więcej
Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo górnicze, Prawo geologiczne, postępowanie kwalifikacyjne,

Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. pociągają za sobą konieczność zmiany istniejących lub wydania nowych aktów wykonawczych

Więcej
Co powinien wiedzieć inwestor na temat EQUATOR PRINCIPLES

Co powinien wiedzieć inwestor na temat EQUATOR PRINCIPLES

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: górnictwo, sektor wydobywczy, Equator Principles,

Przedsiębiorco, czy mówi Ci coś hasło „The Equator Principles”? Planując dużą inwestycję w sektorze wydobywczym warto już teraz zapoznać się tym pojęciem.

Więcej
Czy planowane zmiany w zakresie uprawnień geologicznych wejdą w życie?

Czy planowane zmiany w zakresie uprawnień geologicznych wejdą w życie?

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: geofizyka wiertnicza, prace geofizyczne, kwalifikacje geologiczne,

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (III transza deregulacji) przewiduje szereg zmian oraz ułatwień w uzyskiwaniu m.in. kwalifikacji geologicznych.

Więcej
„Ustawa węglowodorowa”, czy tylko dla węglowodorów? Cz. 1 „open door”

„Ustawa węglowodorowa”, czy tylko dla węglowodorów? Cz. 1 „open door”

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: węglowodory,

Szum wokół boomu łupkowego oraz ogłaszane w poprzednich latach perspektywy wskazujące na to, że Polska ma duże szanse na stanie się węglowodorowym „Eldorado” spowodowały, że nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego (PGG) z 11 lipca 2014 r. kojarzona była w mediach głównie z tzw. „łupkami”.

Więcej

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij