Od dzisiaj obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Od dzisiaj obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi:

29 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Więcej
Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi:

Na stronie internetowej RCL pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w wersji przyjmowanej przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Więcej
Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze – szereg zmian dla węglowodorów

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze – szereg zmian dla węglowodorów

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: nowelizacja, węglowodory, Prawo geologiczne i górnicze,

31 stycznia Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zatwierdził nowelizację ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą m.in. ustawę Prawo geologiczne i górnicze („Nowelizacja”).

Więcej
Zmiany w funkcjonowaniu GDOŚ i RDOŚ

Zmiany w funkcjonowaniu GDOŚ i RDOŚ

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, GDOŚ, RDOŚ, ustawa,

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody. Projekt zakłada utworzenie nowej państwowej jednostki organizacyjnej – Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ).

Więcej
Efektywność energetyczna – nowe obowiązki dla przedsiębiorców (nie tylko energetycznych) oraz niecałe trzy miesiące na przeprowadzenie obligatoryjnego audytu energetycznego

Efektywność energetyczna – nowe obowiązki dla przedsiębiorców (nie tylko energetycznych) oraz niecałe trzy miesiące na przeprowadzenie obligatoryjnego audytu energetycznego

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, ustawa o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa,

Więcej
Nowe rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego

Nowe rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, rozporządzenie, ratownictwo górnicze, Minister Energii,

Dnia 31 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052) [zwane dalej: Rozporządzeniem].

Więcej
Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo geologiczne, Prawo górnicze, PGiG, SSW, nowelizacja,

Dnia 1 czerwca 2017 r. Senat przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (dalej: Nowelizacja). Zmiana ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66) [dalej: Dyrektywa].

Więcej
Nowelizacja przepisów KPA

Nowelizacja przepisów KPA

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: KPA, koncesja, SSW,

Rozpoznawanie spraw administracyjnych w wielu przypadkach cechuje przewlekłość. Problem ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do licznych postępowań związanych z działalnością gospodarczą, takich jak np. uzyskanie koncesji.

Więcej
Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przekształcenie koncesji

Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przekształcenie koncesji

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, koncesja, środowisko,

Właściwie nie ma zdefiniowanego pojęcia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odniesieniu do tego rodzaju decyzji możemy mówić o możliwości jej wykorzystania przez inwestora w określonym czasie. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UDIŚ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji m. in. o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Złożenie stosownego wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Natomiast w sytuacji przedsięwzięcia, które przebiega etapowo a nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwe jest złożenie stosownego wniosku w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Więcej

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij