Polityka surowcowa państwa – powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej i zmiany organizacyjne w Ministerstwie Środowiska

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Główny Geolog stanie na czele i będzie kierował pracami Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa będącego organem pomocniczym Rady Ministrów, który ma opracować projekt polityki surowcowej kraju oraz zapewnić instrumenty służące do jego realizacji.

Więcej

Coraz bliżej do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym

Niedawno pisaliśmy o opóźnieniach związanych z uchwalaniem aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności o braku jednego z najistotniejszych rozporządzeń w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej

Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. pociągają za sobą konieczność zmiany istniejących lub wydania nowych aktów wykonawczych

Więcej

Co powinien wiedzieć inwestor na temat EQUATOR PRINCIPLES

Przedsiębiorco, czy mówi Ci coś hasło „The Equator Principles”? Planując dużą inwestycję w sektorze wydobywczym warto już teraz zapoznać się tym pojęciem.

Więcej

Polska przegrała przez Trybunałem z powodu oceny skutków wierceń dla środowiska

W piątek, 31 maja 2018 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) zadecydował, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Więcej
Zasady przekazywania próbek i danych geologicznych – ustawa a koncesja

Zasady przekazywania próbek i danych geologicznych – ustawa a koncesja

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: koncesja, próbki, projekt robót geologicznych,

Ciekawym zagadnieniem jest wpływ nowelizacji przepisów dotyczących zasad i terminów przekazywania informacji geologicznej na podstawie art. 82 Prawa geologicznego i górniczego, wobec przedsiębiorców posiadających koncesje udzielone do dnia 31 grudnia 2014 r.

Więcej
Plan ruchu zakładu górniczego – opiniowanie

Plan ruchu zakładu górniczego – opiniowanie

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: nadzór górniczy, ruch zakładu górniczego, górnictwo,

Plan ruchu zakładu górniczego jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który prowadzony jest ruch zakładu górniczego. Nowela Prawa geologicznego i górniczego (dalej PGG) z lipca 2014 r. zniosła obowiązek opiniowania planu ruchu przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w toku procedury jego zatwierdzania przez organ nadzoru górniczego. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z sięgania po opinie organów samorządu terytorialnego. Opinia ta jest nadal wymagana lecz obecnie na etapie przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie planu ruchu i powinna zostać dołączona przez przedsiębiorcę jako załącznik do przedmiotowego wniosku.

Więcej

"Ustawa węglowodorowa", czy tylko dla węglowodorów? cz. 2 - Umowa użytkowania górniczego

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: koncesja, górotwór, użytkowanie górnicze,

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 11 lipca 2014 r. wprowadziła również zmiany w regulacjach dotyczących użytkowania górniczego. Warto przypomnieć, że w polskim systemie prawnym regulującym działalność poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą posiadanie przez przedsiębiorcę koncesji nie jest jednoznaczne z możliwością prowadzenia prac w górotworze. Do rozpoczęcia prac konieczne jest jeszcze uzyskanie w drodze umowy cywilnoprawnej ze Skarbem Państwa umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze.

Więcej
Inwestycje górnicze w świetle europejskich i polskich przepisów dotyczących gospodarowania wodami

Inwestycje górnicze w świetle europejskich i polskich przepisów dotyczących gospodarowania wodami

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: inwestycje górnicze, Ramowa Dyrektywa Wodna, Prawo Wodne,

Dyrektywa nr 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) jest aktem prawnym wyznaczającym ramy polityki wodnej Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapobiegania pogarszania się stanu wód i zapewnienia ich dobrego stanu. Do polskiego systemu prawnego RDW została implementowana poprzez zapisy Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.). Zgodnie z Prawem Wodnym, zarządzanie zasobami wodnymi odbywa się na podstawie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (PGW), które zawierają informacje o celach środowiskowych ustanowionych dla poszczególnych wód.

Więcej
Czy planowane zmiany w zakresie uprawnień geologicznych wejdą w życie?

Czy planowane zmiany w zakresie uprawnień geologicznych wejdą w życie?

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: geofizyka wiertnicza, prace geofizyczne, kwalifikacje geologiczne,

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (III transza deregulacji) przewiduje szereg zmian oraz ułatwień w uzyskiwaniu m.in. kwalifikacji geologicznych.

Więcej
„Ustawa węglowodorowa”, czy tylko dla węglowodorów? Cz. 1 „open door”

„Ustawa węglowodorowa”, czy tylko dla węglowodorów? Cz. 1 „open door”

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: węglowodory,

Szum wokół boomu łupkowego oraz ogłaszane w poprzednich latach perspektywy wskazujące na to, że Polska ma duże szanse na stanie się węglowodorowym „Eldorado” spowodowały, że nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego (PGG) z 11 lipca 2014 r. kojarzona była w mediach głównie z tzw. „łupkami”.

Więcej
Stare czy nowe, co lepsze?

Stare czy nowe, co lepsze?

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: węglowodory, Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego, koncesja,

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego z lipca 2014 r. wprowadziła istotne zmiany w zasadach udzielania i wykonywania koncesji węglowodorowych.

Więcej
Raporty branży wydobywczej

Raporty branży wydobywczej

, Kategoria: Newsy, Tagi: raport, branża wydobywcza, Fraser Institute, Tillväxtanalys,

Ostatnimi czasy ukazały się dwa międzynarodowe raporty dotyczące branży wydobywczej.

Więcej

Kancelaria SSW współorganizatorem konferencji Prawo Górnicze i Geologiczne

, Kategoria: Newsy, Tagi:

W dniach 13 i 14 stycznia 2015 roku w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja „Prawo górnicze i geologiczne”. Wydarzenie zgromadziło ponad 90 przedstawicieli firm z branży wydobywczej.

Więcej

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij