Polityka surowcowa państwa – powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej i zmiany organizacyjne w Ministerstwie Środowiska

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Główny Geolog stanie na czele i będzie kierował pracami Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa będącego organem pomocniczym Rady Ministrów, który ma opracować projekt polityki surowcowej kraju oraz zapewnić instrumenty służące do jego realizacji.

Więcej

Coraz bliżej do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym

Niedawno pisaliśmy o opóźnieniach związanych z uchwalaniem aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności o braku jednego z najistotniejszych rozporządzeń w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej

Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. pociągają za sobą konieczność zmiany istniejących lub wydania nowych aktów wykonawczych

Więcej

Co powinien wiedzieć inwestor na temat EQUATOR PRINCIPLES

Przedsiębiorco, czy mówi Ci coś hasło „The Equator Principles”? Planując dużą inwestycję w sektorze wydobywczym warto już teraz zapoznać się tym pojęciem.

Więcej

Polska przegrała przez Trybunałem z powodu oceny skutków wierceń dla środowiska

W piątek, 31 maja 2018 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) zadecydował, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Więcej
Czyste Technologie Węglowe – Zgazowanie Węgla – szanse, wyzwania, ograniczenia

Czyste Technologie Węglowe – Zgazowanie Węgla – szanse, wyzwania, ograniczenia

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: SSW, Zgazowanie Węgla, Technologie Węglowe,

Nie ulega wątpliwości, że węgiel wciąż będzie jednym z najważniejszych nośników energii, umożliwiającymi rozwój zarówno w Polsce, w Europie jak i na całym świecie. Utrzymanie wiodącej roli węgla przy kreowanej obecnie polityce klimatycznej UE jest zadaniem trudnym, i wymaga wdrożenia niskoemisyjnych technologii związanych z nowoczesnymi, efektywnymi i czystymi procesami wytwarzania energii elektrycznej na jego bazie, określanych mianem Czystych Technologii Węglowych („CTW”).

Więcej
Projekt Ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Projekt Ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, Polska Służba Geologiczna, PSG, SSW,

Dnia 13 września 2016 r. został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej („Projekt Ustawy”). Głównym celem projektowanych przepisów jest utworzenie Polskiej Służby Geologicznej („PSG”) – nowej agencji wykonawczej, która ma zapewnić efektywną realizację polityki geologicznej Państwa. Poniżej zostało zamieszczone podsumowanie najważniejszych przepisów Projektu Ustawy.

Więcej
Nowy projekt rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo geologiczne i górnicze, PGiG, informacja geologiczna,

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (projekt z dnia 7 czerwca 2016 r.).

Więcej
Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym – nowe zadania dla Ministra Energii

Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym – nowe zadania dla Ministra Energii

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, energetyka, kopaliny, eksploatacja,

Sejm uchwalił dnia 11 lutego 2016 r. ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Poprzednia nowelizacja ustawy o działach z dnia 19 listopada 2015 r. powołała dwa nowe działy administracji tj. dział energii oraz dział gospodarki złożami kopalin. Jednak zagłębiając się w szczegóły poprzedniej regulacji można było nabrać wątpliwości czy zakres działu gospodarka złożami kopalin oraz istniejący dział środowisko nie pokrywają się w pewnym zakresie.

Więcej
Opublikowano „Białą księgę ochrony złóż kopalin”

Opublikowano „Białą księgę ochrony złóż kopalin”

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Państwowy Instytut Geologiczny, Biała księga ochrony złóż kopalin, PGiG,

Ministerstwo Środowiska opublikowało „Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin”. Dokument ten dokonuje analizy problemu ochrony złóż kopalin w polskim systemie prawnym, przedstawia stosowane na świecie rozwiązania w tym zakresie oraz prezentuje możliwe rozwiązania legislacyjne dotyczące ochrony złóż w Polsce.

Więcej
„Biała księga ochrony złóż kopalin” w połowie października br.

„Biała księga ochrony złóż kopalin” w połowie października br.

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: energetyka, surowce, środowisko,

W dniu 23 września 2015 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. Energetyki i Surowców Naturalnych na którym Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Sławomir M. Brodziński prezentował informacje o (1) udzielonych koncesjach oraz (2) o planowanym systemie ochrony złóż energetycznych kopalin strategicznych w przygotowywanej „Białej księdze ochrony złóż kopalin”.

Więcej
Nowe przesłanki do cofnięcia i odmowy udzielenia koncesji

Nowe przesłanki do cofnięcia i odmowy udzielenia koncesji

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, koncesja, UONK, wydobycie,

Dnia 31 sierpnia 2015 r. została opublikowana ustawa o kontroli niektórych inwestycji (UONK), a jej przepisy wejdą w życie 1 października 2015 r.

Więcej
Postęp prac nad ustawą wprowadzająca zmiany w zakresie uprawnień geologicznych i zawodów górniczych?

Postęp prac nad ustawą wprowadzająca zmiany w zakresie uprawnień geologicznych i zawodów górniczych?

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: Prawo geologiczne, górnictwo, kwalifikacje geologiczne,

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (III transza deregulacji) przewiduje szereg zmian oraz ułatwień w uzyskiwaniu m.in. kwalifikacji geologicznych oraz zawodów górniczych. Projekt został 7 sierpnia 2015 r. przekazany Prezydentowi RP do podpisu.

Więcej
Weszły w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Weszły w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: dane geologiczne, przekazywanie próbek, PGiG,

W ostatnim czasie zwracaliśmy uwagę, że zmiany w Prawie geologicznym i górniczym wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. pociągnęły za sobą konieczność wydania nowych oraz zmiany niektórych istniejących aktów wykonawczych. Po kilku miesiącach prac zakończył się proces legislacyjny wobec 4 aktów wykonawczych dotyczących przekazywania próbek i danych geologicznych, sporządzania dokumentacji geologicznych, w tym dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz projektów robót geologicznych.

Więcej
Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wpływ na działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym

Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wpływ na działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym

, Kategoria: Zmiany w prawie, Tagi: PGiG, inwestycja, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

W toku prac legislacyjnych znajduje się obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (nr UD 205). Głównym celem nowej ustawy jest wprowadzenie zasad racjonalnego gospodarowania przestrzenią, w tym ograniczenie przeznaczania nowych trenów pod zabudowę mieszkaniową. Pośrednio przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa planowanych inwestycji. Niektóre z zaproponowanych zmian będą miały także wpływ na prowadzenie działalności koncesjonowanej zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym („PGiG”).

Więcej

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij